софтуерно повишаване мощността на двигателя земеделски строителни тежкотоварни агро машини

Повишаване мощността на двигателя

Повишаване мощността на двигателя

Повишаване мощността на двигателя чрез софтуерно модифициране на файловете в главният компютър на превозното средство. Чрез различни настройки на инжекторите, настройка на зареждането гориво и много други в ECU файла на машината /главният компютър/, можем да променим начина на работа на двигателя. По този начин ще имате повече производителност, повече мощност,  по-добро ускорение


Какво означава софтуерен тунинг?

Няма кратък отговор на този въпрос, тъй като всяка настройка се калибрира внимателно и детайлно. Софтуера, който е заложен в управляващият главен компютър и съпътстващите го контролни модули, не е лесен и прост. Всичко, което сме научили през годините е плод на много труд и знаем, че и най-малката промяна или настройка, могат да доведат до точният резултат. В случая да повишим мощността на двигателя и в същото време да има икономия на горивото.

софтуерно повишаване мощността на двигателя земеделски строителни тежкотоварни агро машини


По-голяма производителност със софтуерен тунинг

Всичко това се прави индивидуално – за всеки един модел двигател, за дадената марка, за определената година на производство. Всеки производител е заложил определени характеристики, с които ние се съобразяваме. На базата на всичко, което знаем, ние можем да модифицираме софтуерно определени файлове и да извлечем най-доброто от двигателя. Също така може да се наложи да върнем фабричните / базови настройки на софтуерният файл на даденият контролен модул. Всичко е индивидуално и преценяваме в дадената ситуация какво е нужно да се направи.


Оптимизиране разхода на гориво

Машината не може да спре да харчи гориво, но може да бъде подобрено и много по-ефективно. С настройките, които можем да направим, ще подобрим горивната ефективност и от тук и спестени пари разход за гориво. Заедно с това ще калибрираме оптимизиране момента на впръскване и съотношение въздух – гориво.

софтуерно повишаване мощността на двигателя земеделски строителни тежкотоварни агро машини


Важното за вас е да знаете, че това което предлагаме е повече мощност, по-добър въртящ момент, повече ускорение, по-малък разход на гориво. Всички настройки се правят според изисквания на всеки един от вас и това, което искате да получите от машината. Работим с най-новият софтуер, който ни гарантира качествена услуга, а на вас ще ви осигури най-доброто от двигателя.

 

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ: