Премахване на EGR камиони, трактор, комбайн, катерпилар цена, сервиз софтуерно изолиране изтриване ЕГР, ,софтуерен тунинг земеделски машини

Премахване на EGR

Премахване на EGR на камион, багер, фадрома, катерпилар, трактор, комбайна …

Премахване на EGR / Рециркулация на отработените газове на дизеловите двигатели зависят от високата компресията в цилиндрите на двигателя, за да запалят и изгарят горивото си. Най-пълното изгаряне се получава при високи температури. В този момент се получават азотни оксиди. Целта на EGR е да намали производството им, като намаля температурата на горене. Това довежда до НЕ пълното изгаряне на горивото и се получават много сажди. Саждите се събират в DPF филтър, който от своя страна има ролята да ги изгори и да се редуцира. Колкото по-активна е системата на EGR, толкова повече се пълни DPF филтъра със сажди и твърди частици и още повече ще се повтаря цикъла на редуциране.


Премахване на EGR, софтуерно изолиране на ЕГР


Недостатъци на EGR

Скъсява се живота на двигателя, тъй като системата EGR насочва отработените газове обратно във всмукателния отвор на цилиндъра без никаква форма на филтриране. Те съдържат абразивни въглеродни частици и връщайки се в цилиндъра, за да циркулират – износват двигателя. Тези газове са с ниско съдържание на кислород и води до по-ниски температури на горене. Това води до намалената мощност на двигателя. Тези загуби са в допълнение към тези, които създава DPF филтъра + допълнителното изгаряне на гориво, за да се редуцира.


Премахване на EGR, софтуерно изолиране на ЕГР

Премахване на EGR


Защо да правим премахване на EGR и DPF филтъра

Към замърсяването на DPF филтъра, EGR системата на дизелов двигател прибавя полуизгоряло гориво, а също така и масло в изпускания газ. Въпреки високия въздушен поток в двигателя, сместа от отработени газове и свеж въздух също се комбинира с маслени пари от система за положителна вентилация на картера. Тази смес от изгорели газове, чист въздух и маслени пари може да причини натрупване на лепкав катран във всмукателния колектор и клапаните. После идва износването на буталните пръстени и повече масло от картера ще попадне в потока отработени газове. По този начин –  гориво + сажди + страничните продукти от горенето, ще навлязат в двигателното масло.

Това е една непрестанна въртележка на отработените газове + парите от масло в картера. Това води отново до увеличаване производството на сажди, с което DPF филтъра не може да се справи в даден момент. Към това ще прибавим и факта, че отработените газове, които EGR системите внасят в горивната камера, съдържат водна пара. От тук и неприятният факт, че ще има смесване на вода с горивото.